لطفا توجه فرمایید که برای ذخیره شدن اطلاعات در هر بخش می بایست حتما دکمه "اضافه شود" در همان بخش را بزنید و در پایان دکمه "ثبت فرم درخواست همکاری" را بزنید ، در غیر اینصورت اطلاعات شما ناقص ذخیره می شود .

1.مشخصات فردی:

نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
کد ملی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
جنسیت:
وضعیت نظام وظیفه:

وضعیت تاهل:
تعداد فرزند:

نحوه همکاری مورد درخواست:

2.تحصیلات رسمی:

مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
نام موسسه آموزشی:
معدل:
سال اخذ مدرک:

3.دوره های آموزشی که گذرانده اید:

عنوان دوره:
مدت:
مدرک اخذ شده:
سال اخذ مدرک:
موسسه برگزار کننده:

4.وضعیت آشنایی با کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات:( مهمترین نرم افزارهای کاربردی که با آنها آشنایی دارید):

عنوان نرم افزار:
سطح آشنایی:

5.وضعیت آشنایی با زبان های خارجی:

نام زبان:
توانایی خواندن:
توانایی درک مطلب:
توانایی مکالمه:
توانایی ترجمه:

6.سابقه کار:

محل کار:
سمت:
نوع استخدام:
علت خاتمه فعالیت:
از تاریخ:
تا تاریخ:
7.آیا شما فعال، خلاق و نوآور هستید؟
8.مجموعه اپل گلشن را چقدر و چگونه میشناسید؟ به نظر شما ویژگی این مجموعه چیست؟
9.هرکونه مطلب دیگری که فکر میکنید برای شناساندن خود به مجموعه موثر است مرقوم فرمایید.

10.معرف ها:

نام و نام خانوادگی:
شغل سمت:
نشانی:
تلفن:
نشانی:
آدرس الکترونیکی:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
تاریخ آمادگی برای شروع همکاری: