ساعت اپل سری ۵ / ۴۴میلیمتری

با فریم آلومینیوم و بند اسپورت

قیمت به دلار : $۴۲۹

32GB