ساعت اپل سری ۵ / ۴۰میلیمتری

با فریم آلومینیوم و بند اسپورت

قیمت به دلار : $۳۹۹

32GB