ساعت اپل سری ۴ / ۴۴میلیمتری

با فریم آلومینیوم و بند اسپورت

قیمت به دلار : $۴۲۹

16GB