ساعت اپل سری ۴ / ۴۰میلیمتری

با فریم آلومینیوم و بند اسپورت

قیمت به دلار : $۳۹۹

16GB