ساعت اپل سری ۳ / ۴۲میلیمتری

با فریم آلومینیوم و بند اسپورت

قیمت به دلار : $۲۲۹

16GB