ساعت اپل سری ۳ / ۳۸میلیمتری

با فریم آلومینیوم و بند اسپورت

قیمت به دلار : $۱۹۹

16GB